Huisregels

Om het verblijf van onze bezoekers op een prettige wijze te laten verlopen, gelden binnen ons evenemententerrein de volgende huisregels.

 • Het betreden van dit evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein onverbiddelijk worden geweigerd.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Het is verboden om glaswerk, blik en stokken, messen en of wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie. Tenzij u deelnemer bent van het evenement en de daarbij behorende vergunningen/ontheffingen bij u heeft.
 • Het is verboden om drugs te gebruiken en of mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen, gegeven door personeel in dienst van de organisatie dient u voor uw eigen veiligheid op te volgen.
 • Op dit evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden; het dreigen dan wel gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord of gebaar, seksuele intimidatie of andere soorten intimidatie, wildplassen en biergooien horen daar dus niet bij en bij constatering van ongewenst gedrag zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Bij betreden van dit evenement gaat u stilzwijgend akkoord dat op grond van de AVG regelgeving, er foto en filmopnames gemaakt kunnen worden en dat deze foto en of filmopnames gebruikt mogen worden voor commerciële en promotionele doeleinden zonder verdere toestemming.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie en of medewerkers van het evenement kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.
 • Het aanbrengen van enige schade of letsel aan personen en of gebouwen of materiaal worden direct verhaald op de veroorzaker.
 • Film, video en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels zal (verdere) toegang tot het evenement onherroepelijk worden ontzegd. en kan u indien nodig een lokaalverbod aangezegd worden.
 • Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

Wij wensen u een prettig verblijf!