Huisregels

Om het verblijf van onze bezoekers op een prettige wijze te laten verlopen, gelden binnen ons evenemententerrein de volgende huisregels.

 • Het betreden van dit evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste/verloren/zoekgeraakte/ beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Het is verboden om glaswerk, blik en stokken, messen en of wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben, tenzij u deelnemer bent van het evenement en de daarbij behorende vergunningen/ ontheffingen bij u heeft. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om drugs, (lach)gas en vuurwerk te gebruiken en of mee te nemen naar dit evenement dan wel in uw bezit te hebben. Bij constatering wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Aanwijzingen, gegeven door personeel in dienst van de organisatie dient u voor uw eigen veiligheid op te volgen.
 • Op dit evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden; het dreigen dan wel gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord of gebaar, seksuele intimidatie of andere soorten intimidatie, wildplassen en biergooien horen daar dus niet bij.
 • Bij betreden van dit evenement gaat u stilzwijgend akkoord dat op grond van de AVG-regelgeving, er foto en filmopnames gemaakt kunnen worden en dat deze foto en of filmopnames gebruikt mogen worden voor commerciële en promotionele doeleinden zonder verdere toestemming.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie en of medewerkers van het evenement kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële of immateriële schade, die u als bezoeker zou kunnen ondervinden.
 • Het aanbrengen van enige schade of letsel aan personen en of gebouwen of materiaal worden direct verhaald op de veroorzaker.
 • In situaties, waarin bovenstaande huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 • Op dit evenemententerrein wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

Wij wensen u een prettig verblijf!