Geschiedenis

Waarom wordt 1 april eigenlijk gevierd? Wat wordt herdacht?

Door de eeuwen hebben de Briellenaren gevierd dat de stad in 1572 door de watergeuzen werd ingenomen.

De geschiedenis in het kort: in de zestiende eeuw was koning Filips II hier de baas. Hij was een Spanjaard en fanatiek katholiek. Nadat hij in 1555 de troon besteeg kreeg hij ruzie met de mensen die in de Lage Landen woonden, zoals Nederland en België toen werden genoemd. De edelen waren boos omdat Filips hen steeds minder baantjes gaf die hen geld opleverden. De gewone burgers waren boos omdat hij meer belastinggeld eiste. En zowel edelen als gewone mensen waren kwaad omdat zij van Filips katholiek moesten blijven terwijl zij zelf liever protestant werden. Velen werden daarom zelfs vermoord.
Toen de bevolking in opstand kwam stuurde Filips de hertog van Alva met een groot leger. Veel opstandelingen moesten vluchten, dat werden de geuzen. En Willem van Oranje legde met familie en vrienden geld bij elkaar voor een leger. De Spanjaarden waren sterker en bleven de baas.

1 April

Tot op 1 april 1572 een groep watergeuzen Den Briel bezette. Er waren op dat moment geen Spaanse soldaten in de stad omdat Alva geen aanval meer vanuit zee verwachtte.

De geuzen waren geen lieverdjes. Normaal gesproken plunderden ze een stad om aan eten en geld te komen. Maar in Den Briel bleven ze. Het lukte de Spanjaarden een paar dagen later niet de stad te heroveren. Omdat de omgeving onder water werd gezet en de geuzen met kanonnen op hen schoten, vluchtten ze weg. En wat gebeurde er? Heel veel andere steden sloten zich bij de geuzen aan en zeiden dat ze voor Willem van Oranje wilden vechten.
De oorlog met de Spanjaarden duurde nog tientallen jaren, maar Holland en Zeeland vormden een eigen landje dat uitgroeide tot ons Nederland.
De koning van Spanje hadden we niet meer nodig.’

‘Wilt u meer weten over de geschiedenis van de viering van 1 april dan verwijzen wij u naar het onderdeel “geschiedenis’ onder de kop ‘1 Aprilviering’ (klik hier).

Afbeelding: Rens van Adrighem