Poorter / Erepoorter / Erelid

Poorter

Leden van de vereniging kunnen worden benoemd tot Poorter van het jaar. Voor deze titel kan een lid in aanmerking komen als:

  • hij/zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging
  • is aangetoond dat hij/zij zich daadwerkelijk en aantoonbaar heeft onderscheiden door inzet voor en betrokkenheid bij de stad (gemeenschap) Brielle.
  • Het gaat om de verdiensten over het verstreken kalenderjaar.

Aan een commissie kunnen voorstellen worden gedaan om leden van de vereniging als Poorter(es) te benoemen. De commissie, die een vaste samenstelling heeft van de voorzitter en secretaris van de vereniging en de gemeentesecretaris, bekijkt of de personen, die zijn voorgedragen aan de criteria voldoen en maakt in het diepste geheim haar keuze.

Elk jaar wordt op 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie en tevens de verjaardag van de vereniging bekend gemaakt of en zo ja welk lid dat jaar wordt benoemd tot Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar.

De burgemeester reikt op die 10e januari aan de Poorter(es) de bij deze benoeming behorende medaille met inscriptie en het door de commissie getekende certificaat uit in het Stadhuis.

Lijst van namen van Poorters en Poorteressen van afgelopen jaren:

 

Jaar
Poorter(es)
Jaar
Poorter(es)
1988
Harry Kamma
1989
Piet de Bruin †
1990
Wim van de Torre †
1991
Bep Herlaar †
1992
Cor Dedert †
1993
Riek Zaaijer †
1994
Wil Postema
1995
Han Roos †
1996
Wim v.d. Jagt †
1997
Joke van Vijven
1998
Kees Beije
1999
Cock Velthuizen
2000
Paul Deur
2001
Hans Elkhuizen
2002
Franklin v.d. Ende
2003
Jeroen de Man
2004
Kees de Bruijn
2005
Koos Steentjes
2006
Corrie Beije-Dekker
2007
Marianne Zoetemeijer
2008
Peter Kroone
Bart de Man (erepoorter)
2009
Georgette Deur
2010
Johan Stam
2011
Cees Zoetemeijer
2012
Agatha de Man-Broersen
2013
Robert Jansen
2014
Jaap Rijsdijk
2015 Kees de Werker
2016
Heleen Wemerman
2017  Ad Woudenberg
2018
Chris Velthuizen
2019  Mia Ariaans
2020
Geen poorter benoemd i.v.m. Covid 19-pandemie
2021 Geen poorter benoemd i.v.m. Covid 19-pandemie
2022
Ad Hoogerwerf 2023 Paul Grootscholten

 

Erepoorter

Om te worden benoemd tot erepoorter zijn in hoofdlijnen dezelfde criteria van toepassing, zoals die gelden voor een benoeming tot poorter. In dit geval komt daarbij, dat sprake moet zijn van verdiensten gedurende een reeks van jaren.
Erepoorters worden benoemd door het bestuur.

Lijst van erepoorters:

Jaar
Erepoorter
Beschrijving
2002
Trix van der Kluit
Burgemeester van 1997-2002
2008
Bart de Man †
Bestuurslid/secretaris van 1980-198.
Voorzitter van 1984-2008
2014
Betty van Viegen
Burgemeester van 2002-2014.
2022
Paul Deur
Bestuurslid van 2011-2022, waarvan als voorzitter 2011-2012
2022
Gregor Rensen
Burgemeester van 2014 -1 januari 2022

 

Erelid

Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd (art 4, lid 3 van de statuten).

Jaar
Erelid
Beschrijving
1982
Cor van der Poel †
 Secretaris van 1966 – 1982
1999
Wim van der Torre †
2008
Bart de Man †
Bestuurslid/secretaris van 1980-198.
Voorzitter van 1984-2008
2017
Nelly van de Koot
Bestuurslid van 1988 – 2016, waarvan als secretaris van 1989 -2010.