Immaterieel cultureel erfgoed Nederland

De traditie ‘1 Aprilviering Brielle’ is aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed.

Het samenstellen van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is één van de verplichtingen, die voortvloeien uit de ondertekening van het UNESCO-Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed door de Nederlandse regering in 2012.
De Inventaris brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt beoefenaars en betrokkenen bij het levend houden en toekomst geven ervan.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zorgt voor het samenstellen van de Inventaris.

Op 30 maart 2019 is door het bestuur van de 1 April Vereniging, de burgemeester en de directeur van het Kenniscentrum het ‘Certificaat van bijschrijving 1 Aprilviering Brielle’ getekend. Daarmee is de 1 Aprilviering Brielle bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Om te worden opgenomen in de Inventaris is, als onderbouwing om de traditie aan te merken als immaterieel erfgoed, een Erfgoedzorgplan Immaterieel Cultureel Erfgoed door het bestuur opgesteld.
Daarin zijn de volgende kernwaarden van onze traditie genoemd:

Verbondenheid zowel binnen de vereniging, als met de stad en de geschiedenis en het Koninklijk Huis.

Vrijheid levend houden van het bewustzijn van de bijzondere historische gebeurtenis. Doorgeven aan jongere generaties.

Toegankelijkheid viering is voor een ieder gratis toegankelijk.

Zie ook: www.immaterieelerfgoed.nl