Privacyverklaring

De 1 Aprilvereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.1aprilvereniging.nl, 1 Aprilvereniging, Postbus 270, 3230 AG Brielle , e-mail: bestuur@1aprilvereniging.nl

Dit is een privacyverklaring van de 1 April Vereniging gevestigd te Brielle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385263.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wordt;
 2. donateur bent;
 3. via het contactformulier contact met ons opneemt;
 4. onze nieuwsbrieven ontvangt;
 5. deelneemt aan een door ons georganiseerd evenement;
 6. de website (www.1aprilvereniging.nl) bezoekt;
 7. op de een of andere manier onderscheiden bent door de vereniging (poorter(es) of erelid).
 8. binnen de vereniging als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. van de leden: de initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, datum aanvang lidmaatschap.
 2. van de poorter(es) en/of erelid: de naam van betrokkene en de naam van de onderscheiding en datum van toekenning.
 3. van een bestuurslid: de naam, geboortedatum, geboorteplaats, de functietitel en termijn/periode, waarin de functie wordt/is uitgeoefend.
 4. van de donateur: naam en adres, alsmede die gegevens, die door de donateur voor communicatiedoeleinden aan de vereniging en te gebruiken door de vereniging beschikbaar zijn gesteld;
 5. van degene , die via het contactformulier met de vereniging contact opneemt:

het e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met voor- en achternaam;

 1. van de beheerder(s)/bedieners van de kanonnen, die gegevens die noodzakelijk zijn voor politie of de staatssecretaris.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. Het optimaal kunnen bedienen van de leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten, bezoekers van de website;
 2. Het organiseren van evenementen, in het bijzonder de 1 aprilviering;
 3. Het verstrekken van informatie aan de leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten en/of bezoekers van de website;
 4. Het versturen van verenigingsnieuws om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 5. Het informeren van betrokkenen, zoals hiervoor genoemd, vindt in de regel plaats via email of per post.
 6. Het gebruiken van foto’s en film, gemaakt tijdens evenementen van de vereniging of waaraan de vereniging deelneemt, voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters en 1 Aprilkrant);
 7. Archiefdoeleinden; en
 8. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1     U kunt contact opnemen met de heer H.G. Kleiss, (secretaris van de vereniging)

e-mail: h.g.kleiss@gmail.com. Tel. 06-10517019 of via e-mail: bestuur@1aprilvereniging.nl

voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

3. DERDEN

Wij kunnen foto’s van leden, bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten van onze vereniging publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

4. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 25 september 2018.

Bescherming van uw gegevens op onze website

Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van de 1 Aprilvereniging? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Onze website maakt ook gebruik van contact- en aanmeldformulieren. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Google Analytics

We gebruiken op deze website alleen een google analytics-code om te kunnen bijhouden hoeveel bezoekers de site trekt. We slaan dus géén IP-adressen op en kunnen daardoor verder niet zien wie onze website bezocht heeft. Daarnaast maken we gebruik van een contactformulier en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Hieronder de volledige verklaring zoals we dit verplicht zijn.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (AVG 2018) mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘1aprilvereniging.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van De 1 Aprilvereniging en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Stichting Kunst en Cultuur Brielle (Cultuurweb Brielle) en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Cultuurweb Brielle is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

De websites die vallen onder Cultuurweb Brielle, waaronder www.1aprilvereniging.nl, voldoen hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op deze website worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van InterPedia zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting Kunst en Cultuur Brielle, Postbus 108, 3230 AC Brielle) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.