Parkeren

Bezoekers van de 1-Aprilviering kunnen parkeren:

Voordat het spel aanvangt is er gelegenheid om in de binnenstad te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. De binnenstad wordt afgesloten om 09:00 uur, omstreeks 20:00 uur zal de binnenstad weer geopend worden voor gemotoriseerd verkeer.

Bezoekers van de 1- Aprilviering kunnen parkeren; – op particuliere parkeerterreinen aan de Groene Kruisweg en aan de Thoelaverweg; U kunt de parkeerverwijzingen volgen op de borden en van de verkeersregelaars.