Programma

Bekijk hieronder het programma van 1 april 2023

Opvoering van het spel ‘Om de sleutel van de stad’, inbegrepen de daarmee verband houdende activiteiten.

De bevrijding van de stad Den Briel

De bevolking plaatst massaal Den Briel terug in de zestiende eeuw en presenteert in een zinderende stad met poorters, poorteressen, bedelaars, straatmuzikanten en monniken het volgende:

10.30 uur Coppelstock roeit door de haven.

10.45 uur Coppelstock komt aan land aan het Maarland NZ.

Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen, schietvereniging en gevolg te wachten.

11:10 uur Coppelstock loopt met het gevolg, Paddeltje voorop, via de Julianabrug en Voorstraat naar de Markt.

11.20 uur Introductie Poorter op het bordes van het stadhuis

11.25 uur Paddeltje en Coppelstock arriveren bij het Stadhuis en aansluitend

Aanvang spel “Om de sleutel van de stad” voor het Stadhuis.

11.55 uur Bezoek burgemeester Koekebakker en vroedschap aan de      Catharijnekerk

Pauze

13.15 uur Protest visvrouwen tegen de bourgeoisie voor het bordes van het stadhuis

13.30 uur Geuzenkinderen spelen, zingen en dansen aan het Maarland NZ

14.00 uur Herbergscène aan het Maarland NZ

14.15 uur Aankomst ‘Prince Admirael’ in de kom van de haven aan het    Maarland NZ

14.45 uur Introductie verteller bij de Langepoort

15.00 uur Rammeien van de Langepoort.

15.15 uur Intocht van de Watergeuzen

Stoet trekt door: Langestraat, Wellerondom, Venkelstraat, Gasthuisstraat, Nobelstraat, Voorstraat en Dijkstraat. De stoet eindigt bij het 1 April Monument.

16.00 uur Overgave van de stad aan de Prins van Oranje

Einde Dijkstraat, 1 April Monument

16.25 uur Einde spel “Om de sleutel van de stad”

Feest in de bevrijde stad met in de taveernen en herbergen geuzenmaaltijden, gerstenat en Spaanse wijn.

20.00 uur Avondprogramma in het ‘Arsenaal’

Met uitreiking van de wisseltrofee voor de aardigste en de origineelste straatgroep.

22.30 uur Einde programma

Overige activiteiten

10.00 – 17.00 uur Straatgroepen zorgen voor de gezellige historische sfeer

10.00 – 17.00 uur Historische ambachten in Nobelstraat en Voorstraat

10.00 – 17.00 uur Maritieme markt op de Turfkade

10.00 – 17.00 uur Historische muziekgezelschappen zorgen voor levendigheid in het centrum

Vanaf 17.00 uur Gezellige afsluiting van de dag in de cafés en restaurants