Geuzenschip

De 1 April Vereniging is de trotse eigenaar van een eigen vaartuig, dat meerdere malen per jaar, maar voornamelijk tijdens de 1 aprilviering de hoofdrol voor zich opeist.

Het geuzenschip “De Prince Admirael” werd ontworpen door voormalig bestuurslid Rens van Adrighem en het spantenplan en de berekeningen werden gemaakt door scheepsbouwer Wim van der Torre. De financiën werden verkregen uit inzamelingen onder de bevolking en een subsidie van de gemeente Brielle. Het werk werd onder leiding van bovengenoemde Briellenaren, door een zestiental vrijwilligers uitgevoerd, waarbij Rens verantwoordelijk was voor de vormgeving en Wim van der Torre voor de technische uitvoering.

De Prince Admirael

Het schip werd op de scheepswerf van laatstgenoemde – meestal in vrije tijd en zaterdagen – gebouwd in de maanden september 1978 tot eind maart 1979.

Tijdens de strenge wintermaanden werd er onder vaak erbarmelijke omstandigheden met strenge vorst en hevige sneeuwbuien, gewoon doorgewerkt om het schip op tijd – vóór 1 april – over te kunnen dragen aan de 1 Aprilvereniging en dat lukte ook.
Staatssecretaris Neelie Kroes nam op 3 maart 1979 de tewaterlating voor haar rekening. Wim van der Torre is vele jaren de trotse schipper geweest van “De Prince Admirael”.

In 2001/2002 is het Geuzenschip met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers geheel in de revisie geweest. Dit was de laatste onderhoudsklus in de loods van scheepswerf “de Delta”. Na het opnieuw te water laten van de “Prince Admirael” werd de werf definitief gesloten.

Momenteel is Duco Deur de schipper van “De Prince Admirael” en hij weet zich ondersteund door twee reserve schippers (Kees de Bruyn en Paul Deur) en een zeer deskundige en gedisciplineerde bemanning.

Aanmelden

Boekingen voor het schip zijn onder voorwaarden mogelijk.
U kunt uw vragen c.q. verzoeken via het aanmeldformulier (klik hier) insturen of schriftelijk.

1 April Vereniging
Postbus 270
3230 AG Brielle

Vermeld u a.u.b. op de envelop “Geuzenschip” voor een zo spoedig mogelijk antwoord.