Spelregels

Om onze Brielse Bevrijdingsdag elk jaar zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal regels opgesteld.

Veiligheidsregels

 • Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van elektrische toestellen, dan dienen deze te voldoen aan de NEN1010.
 • De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen.
 • Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.
 • Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.
 • Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.
 • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een ander bouwsel bedraagt te minste 2 meter.
 • Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren.
 • Voor het gebruik van vuurkorven dient aan de voorwaarden te worden voldaan welke gesteld zijn in bijlage 13 van het operationeel plan:
  Spelregels vuurkorven. Klik op deze link.
 • Certificaten van aankleding dienen te alle tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven.
 • Op een evenemententerrein opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig en zo opgesteld dat ze geen gevaar opleveren voor de omgeving.
 • Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064.
 • Alle aanwezige constructies (podia, tribunes, etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
 • Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 8 meter van de geboorde putten kunnen worden opgesteld.
 • Voor het gebruik van eventuele binnenlocaties geldt dat deze moeten voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7 en /of aan de voorwaarde en het toegestane aantal personen in de bouwwerken gelden volgens de reguliere gebruiksvergunning.