Oprichting

De vereniging is opgericht op 10 januari 1939, statutair vastgelegd bij notariële akte van 10 mei 1978, op een later moment gewijzigd bij notariële akte van 19 februari 1990.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40385263.

De doelstelling luidt als volgt:

‘De vereniging heeft ten doel de bevordering en uitvoering van en de medewerking aan manifestaties betrekking hebbend op Brielle als historische gemeente, in het bijzonder de viering van de eerste april als historische datum voor Brielle op de eerste april.’