Vereniging

De 1 April Vereniging is opgericht op 10 januari 1939. Dat gebeurde na een bezoek van een paar Amerikanen, enkele jaren daarvoor, die de geschiedenis van Brielle kenden en eigenlijk hadden gerekend op een mooi geuzenfeest. In de Verenigde Staten, zo lieten ze weten, hadden Amerikanen van Nederlandse afkomst een geuzenbond opgericht, die jaarlijks aandacht schonk aan de bevrijding van Den Briel. Ze kenden bovendien de bevrijdingsfeesten van Leiden en Alkmaar, en waren zeer teleurgesteld dat Brielle de eerste april ongemerkt voorbij liet gaan.

De VVV nam de handschoen op en riep, in samenwerking met het gemeentebestuur, een 1 aprilvereniging in het leven. Dat was in januari 1939 in hotel Scheijgrond. Binnen enkele maanden was er een feest uit de grond gestampt, dat de hele stad op zijn kop zette. Vanaf de jaren ´60 wordt het feest jaarlijks gevierd.

Het secretariaat is gevestigd op:

1 April Vereniging
Postbus 270
3230 AG Brielle
bestuur@1aprilvereniging.nl