Pers

De vereniging organiseert een openluchtspel op diverse locaties in de binnenstad van Brielle. Tijdens dat spel wordt een sfeerbeeld gegeven, dat aansluit bij de bevrijding in het jaar 1572. Spelers van de scènes en toeschouwers ervaren het als zeer storend, als er binnen het speelveld personen aanwezig zijn, die niet binnen dat sfeerbeeld passen.

Daarom vragen wij iedereen om medewerking te verlenen om de scènes zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen.

Natuurlijk zijn pers en fotografen welkom bij de activiteiten van de 1 April Vereniging, dus ook en vooral tijdens het spel rond de 1e april.

Er is voor een beperkt aantal persvertegenwoordigers een mogelijkheid om op speciale plaatsen op de speelvelden het spel te volgen. Dit kan pas na toestemming van de vereniging. Men moet dan wel gepaste kleding (overeenkomend met het sfeerbeeld uit 1572) dragen en de apparatuur moet zo onopvallend mogelijk worden gebruikt.

Er zijn ook plaatsen buiten de speelvelden voor fotografen waar een goed zicht is op het spel.

Aanmelden van pers, fotografen (ook hobby) en filmploegen via het contactformulier op deze site met vermelding in het kader opmerkingen: PERSVERZOEK