Spelregels vuurkorven

Aan het gebruik van vuurkorven, tijdens de viering van 1 april, zijn de volgende spelregels verbonden:

 • Aanwijzingen, bevelen en opdrachten gegeven door of namens organisatie, gemeente, brandweer en/of politie dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Er kan slechts gebruik gemaakt worden van vuurkorven, waarbij schoon hout of briketten verbrand worden.
 • Het aanleggen, stoken en branden van het vuur dient te geschieden onder toezicht van tenminste 1 persoon ouder dan 18 jaar. Deze dient aanwezig te zijn tijdens de voorbereiding en tijdens het stoken en branden. Hij/zij draagt ook zorg voor de handelingen genoemd onder punt 14 van deze spelregels.
 • De vuurkorven mogen niet aangestoken worden met toepassing van vloeistoffen met een vlampunt lager dan 55 graden, zoals benzine, petroleum, spiritus en dergelijke.
 • Er mag geen gevaar, overlast of hinder ontstaan voor de omgeving.
  Bij rookhinder moet het gebruik worden gestaakt.
 • Er dienen maatregelen genomen te worden om omvallen van de vuurkorven te voorkomen.
 • Er dienen voldoende blusmiddelen zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aanwezig en voor onmiddellijk gebruik gereed te zijn.
 • De vuurkorven dienen zodanig afgeschermd en geplaatst te zijn dat publiek op een veilige afstand (tenminste 1,50 meter) kan passeren.
 • De directe omgeving van de vuurkorf mag niet brandgevaarlijk zijn.
 • Vuurkorven mogen niet geplaatst worden voor een gevelopening zoals ramen en deuren.
 • Gedurende de optocht, startend bij de Langepoort, via de Langestraat, Wellerondom, Venkelstraat, Gasthuisstraat, Nobelstraat, Voorstraat en Dijkstraat naar het 1-Aprilmonument vanaf 15.15 tot 16.00 uur, mogen er langs de route geen vuurkorven in gebruik zijn.
 • Wanneer de windsnelheid groter is dan windkracht 6 mogen de vuurkorven niet worden ontstoken (i.v.m. vliegvuur).
 • Na afloop van de activiteiten dienen de vuurkorven te worden gedoofd en gecontroleerd te worden op mogelijk smeulende resten en dergelijke.
 • Indien er door drukte gevaar ontstaat voor de omgeving zal de organisatie na overleg met brandweer en politie en gemeente besluiten om het gebruik van alle vuurkorven te staken.

Constatering van het niet naleven van (één van) deze spelregels zal leiden tot optreden van organisatie, politie, brandweer en gemeente. Tevens zal er proces-verbaal opgemaakt kunnen worden, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Brielle.