Op de 10e januari werd, tijdens een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst, door burgemeester Rehwinkel bekend gemaakt dat Paul Grootscholten tot poorter van het jaar 2023 was gekozen wegens bijzondere verdiensten voor Brielle in het algemeen en voor de 1 April Vereniging in het bijzonder.

Zijn verdiensten kunnen als volgt worden samengevat:

 • Ruim vijftien jaar lid van de bemanning van het Geuzenschip de Prince Admirael. Hij is hier actief bemanningslid en probeert zijn steentje bij te dragen in vaarten en onderhoud;
 • Actief meegewerkt aan de kindervoorstelling over Johan Been;
 • Speler in het spel ‘Om de sleutel van de stad” op 1 april als:
  – Waard in de herberg;
  – Stand-in voor de rol van Lumey; ook daadwerkelijk een keer vervuld;
 • Kanonnier;
 • Belangrijke sponsor (financieel) van de vereniging;
 • 20 jaar actief lid en speler van/binnen de Brielse toneelvereniging Sint Leonardus;
 • Werkt mee aan allerlei activiteiten in Brielle, zoals Brielle achter de voordeur, Bruisend Brielle en de Open Monumentendag;
 • In het kader van duurzaamheid:
  – Eén van de initiatiefnemer om restwarmte van de chemische industrie richting de kassengebieden te transporteren; helaas niet geslaagd;
  – Organisatorisch en financieel kartrekker van het aardwarmteproject in Vierpolders en het daarmee ook terugbrengen van de CO2 uitstoot.